Hits: 2337

 Logo 200px

بنیادنامه سامانه پادشاهی پارلمانی

فصل یک «معرفی»

 

بخش یک: شناسه

ماده 1- سامانه پادشاهی خواهان ایران که در اینجا سامانه نامیده می شود از هواداران نظام پادشاهی پارلمانی با هدف سازماندهی پيکار برای رهایی ایران از استبداد و دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی حاکم بر کشور تا مرحله فروپاشی و نابودی کامل آن و نگهبانی از اهداف مبارزات ملت ایران در دوران پس از فروپاشی بر اساس:

بند 1» جلوگیری از هرنوع خشونت و کینه توزی و انتقامجویی و ایجاد نوعی امنیت ملی در راستای بازگشت نیروهای نظامی، شبه نظامی و انتظامی به آغوش ملت مگر آنانی که متهم به کشتار,  و جنایت باشند.

بند 2» نگهبانی از  يگانگی و یکپارچگی ملی ایرانیان تا استقرار کامل حاکمیت منتخب مردم.

بند 3» نگهبانی از تمامیت ارضی، استقلال کشور، منابع، منافع و ثروتهای ایران تا استقرار کامل حاکمیت منتخب مردم.

بند 3» نگهبانی برای استقرار دمکراسی، آزادی های اجتماعی و صنفی، تاکید بر حقوق افراد و برابری فرصت ها برای همگان بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد.

بند 4» نگهبانی برای تعیین ساختار حکومتی بر اساس نظام (تشکیلات) دمکراتیک و پارلمانی توسط رأی مستقیم مردم، پس از گذار از جمهوری اسلامی و دادن زمان کافی برای آشنایی مردم با این ساختارها.

بند 5» تلاش و نگهبانی برای جدایی ادیان و ایدئولوژی از تمامی لایه های حکومتی و دولتی.

بند 6» سامانه پادشاهی خواهان ایران در فرایند مبارزات خود، با تمامی نیروهای ملی و آزادیخواه که به اصول یاد شده باورمند و هدفمند باشند، آماده همکاری خواهد بود.

فصل دو «تشکیلات»

بخش دو ساختار

ماده 2-  سامانه از سه بخش اصلی متشکل می باشد

 • همایش همگانی
 • فرایزن
 • ار گروه ها (شاخه ها)

بخش سه: همایش همگانی

ماده 3- همایش همگانی، بالاترین رکن تشکیلات سامانه

همایش همگانی بالاترین تشکیلات سامانه پادشاهی پارلمانی است و هر یک سال یکبار در هفته بزرگداشت کوروش تشکیل می گردد.

ماده 4- وظایف همایش بشرح زیر است:

 • رسیدگی به فعالیت فرایزن
 • تغییر در منشور و اساسنامه سامانه
 • تصمیم گیری در باره پیشنهادات و سیاستهای کلان سامانه
 • انتخاب اعضای جدید فرایزن از راه انتخابات آزاد.

ماده 5- همایش همگانی هر دو سال یکبار با دعوت از کلیه اعضای سامانه پادشاهی خواهان بمدت دو روز در محلی که از سوی فرایزن از سه ماه قبل تعین می گردد، برگزار می شود.

بخش 4- کار گروه (شاخه)

ماده 6- شاخه از اعضای سامانه پادشاهی خواهان ایران که علاقمند یا تخصص و یا تجربه در زمینه عنوان تعریفی شاخه دارند تشکیل گردیده است.

هر شاخه متشکل از یک یا چند بخش می باشد..

ماده 7- ترکیب شاخه

سامانه پادشاهی خواهان ایران دارای چهار شاخه اصلی و بخشهای وابسته به آنها بشرح زیر می باشد:

 1. تبلیغات
 • برنامه ریزی راهبردی
 • روابط عمومی
 • تولید محتوی
 • رسانه ها
 1. امور مالی
 • برنامه ریزی و تامین
 • امور مالی و حسابداری
 • تدارکات
 1. تشکیلات
 • امنیت و اطلاعات
 • نظامی
 1. فرهنگی و اجتماعی
 • حقوق شهروندان
 • حقوق بین الملل

ماده 8- هر بخش وظایف متفاوتی را در شاخه دنبال می کند ولی در تصمیم گیریها با اعضای دیگر  شاخه بطور مشترک عمل خواهند کرد.

ماده 9- برای پیوستن به یکی از شاخه های سامانه پادشاهی خواهان ایران شرایط زیر لازم است:

 • ایرانی بودن
 • پذیرفتن منشور و اساسنامه سامانه پادشاهی خواهان ایران
 • داشتن 18 سال کامل
 • تکمیل فرم امنیتی و ارسال آن برای شاخه امنیت و اطلاعات.

ماده 10- اعضای شاخه ها نمی توانند در دو شاخه عضویت داشته باشند مگر با صلاحدید فرایزن

ماده 11- شاخه ها خود مجاز به برکناری اعضا نمی باشند. چنانچه شاخه به دلایل امنیتی و هر نوع خطری که شاخه را تهدید می کند تصمیم به برکناری عضوی از خود گرفت، ریاست شاخه مکلف است با ارائه گزارش کامل و مستدلات مکفی، پرونده را برای رسیدگی به فرایزن ارجاع دهد و در آنجا با بررسی موضوع تصمیم نهایی اتخاذ می گردد.

ماده 12- شرح وظایف هر شاخه بر طبق آیین نامه های داخلی و بر اساس نوع فعالیت آنان تدوین و اجرا می گردد.

ماده 13- هر شاخه می تواند برحسب نیاز امور داخلی خود، با تایید فرایزن اقدام به برپایی یک بخش دیگر در درون شاخه خود نماید.

ماده 14- اعضای یک شاخه از میان خود یک تن را برای ریاست شاخه و برای مدت یکسال انتخاب خواهند کرد.

ماده 15- ریاست شاخه مسئولیت اداره عمومی شاخه را بعهده دارد و رابط بین شاخه و فرایزن خواهد بود.

ماده 16- ریاست شاخه بر اساس شناخت افراد، تجربه و تخصص آنان و پیشرفت سریع امور می تواند برای هر بخش یک مسئول تعیین نماید.

ماده 17- هر شاخه برای اجرای طرح های خود ابتدا باید طرح را همراه با جزییات کامل آن برای نظرخواهی به فرایزن ارسال دارد.

 

جلسات و نشست های شاخه ها

ماده 18- جلسات شاخه ها هفته ای یکبار و با نشست نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت همچنین برای تصمیم گیریها آرای نصف بعلاوه یک معتبر خواهد بود

ماده 19-.چنانچه در بین اعضای شاخه ها اختلافی بوجود آمد، ابتدا رئیس شاخه باید سعی در حل اختلاف با هدف آشتی نماید. چنانچه این اختلاف در داخل گروه نتوانست به آشتی و نتیجه انجامد، رئیس شاخه با گزارش کامل در مورد اختلاف به فرایزن آنرا به فرایزن ارجاع خواهد داد و در آنجا به بررسی و حل و فصل موضوع پرداخته خواهد شد.

بخش 5- فرایزن

ماده 20- فرایزن یا همان شورای عالی، متشکل از افراد ذیصلاح، معتمد، متخصص و استراتزیست است که با رای اکثریت نسبی اعضای سامانه، برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.

ماده 21- تعداد اعضای فرایزن در حال حاضر 6 تن می باشد و در کلیه امور جزیی و کلان که مربوط به سامانه می گردد، با یکدیگر مشورت و تصمیم گیری خواهند کرد.

ماده 22- فرایزن از میان خود یک تن را برای مسئول دبیرخانه و یک تن را بعنوان سخنگوی سامانه و یک تن را برای ریاست فرایزن، برای مدت دو سال برمیگزیند.

ماده 23- ریاست فرایزن مسئولیت اداره عمومی فرایزن را بعهده دارد ولی در تصمیم گیری ها تنها یک رای خواهد داشت.

ماده 24- سخنگوی فرایزن انعکاس دهنده نقطه نظرات و سیاستهای کلان سامانه پادشاهی خواهان ایران می باشد و در مصاحبه ها و مناظره ها بجای فرایزن صحبت خواهد کرد.

ماده 25- دبیرخانه مسئول ارسال و دریافت و بایگانی کلیه مکاتبات فرایزن، می باشد.

ماده 26- وظایف فرایزن نمایندگی کل سامانه در خارج از خود، بررسی و تصویب طرح های ارسالی از سوی شاخه ها، تصمیم گیری های استراتژیک و اداره کلی سامانه می باشد..

ماده 27- فرایزن بر حسب نیاز خود می تواند آیین نامه های داخلی تنظیم و باجرا گذارد.

ماده 28- تصمیم گیری ها در فرایزن بر اساس اکثریت آرا یعنی نصف بعلاوه یک خواهد بود. چنانچه در مواردی تعداد آرا برابر باشد، اعضا باید به بحث و تبادل نظر ادامه داده تا بتوانند یک رای را بنفع خود بگیرند. چنانچه بحث به نتیجه ای نرسید باید به نظرخواهی از روسای گروه ها به نتیجه برسند.

ماده 29- جلسات فرایزن هفته ای یکبار و با نشست 4 تن رسمیت خواهد داشت ولی برای تصمیم گیریها آرای هر چهار تن باید همسو باشد در غیر اینصورت باید  از اعضای غایب نظر پرسی نمایند.

ماده 30- فرایزن می تواند برای نیازهای خود از بین اعضای سامانه و یا خارج از آن افرادی را جهت رایزنی در امور تخصصی و حرغه ای انتخاب نماید.

ماده 31- رایزنان نمی توانند در نشست های فرایزن شرکت نمایند مگر با صلاحدید اکثریت آرای اعضای آن.

ماده 32- چنانچه یکی از اعضای فرایزن نتوانست به کار خود ادامه دهد، فرایزن با تعداد 5 و یا کمتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ولی چنانچه تعداد افراد فرایزن از 3 کمتر شود، تعداد باقیمانده می توانند با بررسی های لازم افرادی را از درون خود سامانه که واجد شرایط معتمد، متخصص و استراتزیست باشد را به همکاری دعوت نموده تا دوره فرایزن بپایان برسد.

ماده 33- چنانچه به هر دلیلی همایش همگانی زودتر از موعد مقررضروری می نمود، برای برگزاری نشست فوق العاده همایش همگانی، تعداد نصف بعلاوه یک آرای فرایزن لازم می باشد.

ماده 34- این بنیادنامه در سه فصل، پنج بخش و سی و چهار ماده بانضمام متمم آن در تاریخ 8 مارس2019 تنظیم و از سوی اعضای فرایزن تصویب گردید.

 

فصل سه «پیوست ها»

متمم بنیادنامه سامانه پادشاهی پارلمانی

 • دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه بشرح زیر می باشد:

 • طراحی و اجرای پایگاه داده ها( Database) جهت درج و بایگانی اطلاعات بصورت دیجیتال
 • ارسال، دریافت و بایگانی کلیه مکاتبات فرایزن اعم از کاغذی و یا الکترونیکی
 • مراقبت و نگهداری از سیستم
 • بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاع نامه ها
 • تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها ودعوت نامه ها بین واحدها
 • انجام ساير امورمحوله در صورت لزوم
 • شاخه مالی

شرح وظایف شاخه مالی بشرح زیر می باشد:

 • تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مالی
 • کنترل هزینه‌ها
 • نظارت بر عملکرد مالی کارگروه ها
 • نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی سامانه
 • حفظ و نگهداری از اسناد و دفاتر مالی
 • تبادل اطلاعات مالی سامانه با فرایزن
 • شناسایی و نگهداری حساب مقداری و پولی اموال، ماشین آلات و تجهیزات ودارائی های سامانه.
 • پیگیری و به روزرسانی مانده کلیه حساب ها.
 • نظارت براجرایی نمودن روش های متداول حسابداری در سامانه و اجرای دستورالعملهای پیش پرداخت و علی الحساب ، تقسیط بدهی و تضمینات، دارائی های ثابت وتنخواه گردان و مسئول اجرای این فرآیند.
 • اعمال نظارت مالی بر مصرف بودجه های اختصاص داده شده به طرحها از نظر انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط.
 • پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستقر، برطبق قوانین و مقررات مربوط.
 • نظارت برحفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهداری حساب و تهیه آمار های لازم در این زمینه.
 • تنظیم دفاتر و نگهداری حساب اعتبارات و بودجه های اختصاصی برحسب طبقه بندیهای بودجه ای.
 • نظارت بر تحویل و تحول وجوه درآمدها و سایر وجوهات.
 • تهیه گزارشهای لازم از وضعیت مالی
 • رسیدگی به اسناد هزینه های سامانه در چارچوب قوانین و مقررات.
 • تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه برای فرایزن در صورت درخواست.
 • انجام سایر امور محوله از طرف سامانه.

واحدهای زیر نظر :

    بخش منابع وتامین اعتبار

    بخش نظارت و پایش عملكرد مالی شاخه ها و حسابداری آنان

   بخش تدارکات و نیازمندیهای مالی و کالایی شاخه ها