Hits: 714

homa 400px

همگرایی ملی ایرانیان - هما
آگاهینامه
11 مهر 1398 برابر 3 اکتبر 2019
بنام ایران
پس از ماه ها همکاری چندین تشکل سیاسی با یکدیگر، در تاریخ یکشنبه هفتم مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2019 میلادی نخستین نشست رسمی مشترک با حضور نمایندگان تام الاختیار هفت سازمان و حزب که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا در زیر آمده، برگزار و در طول نشست پروتکل های همکاری مشترک بین سازمانها به تصویب تمام شرکت کنندگان رسید .
همچنین در این نشست انتخاب نام این تشکل مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد و خواست قلبی شادروان دکتر بیژن کریمی از امنای نهاد مردمی که سالیان سال در راه رهایی ایران تلاش نمودند و در طول مبارزات خود آرزوی تشکیل یک جبهه همسو بنام هما را داشتند، این تشکل به اتفاق آرا نام همگرایی ملی ایران "هما" را برای خود برگزید.

• سازمان فرهنگی، سیاسی ایران پاد
• سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
• سامانه پادشاهی خواهان ایران
• حزب سکولار دمکرات ایران
• کنگره رهایی ایران
• سازمان زنان ایران
• نافرمانی های مدنی ایرانیان
• همبستگی ملی ایرانیان اتریش 
 همگرایی ملی ایران "هما"

 

 

 

از سازمان های همسو که مایلند به "هما" بپیوندند، درخواست می شود که از روی سایت زیر درخواست عضویت نمایند. www.homairan.com کماکان دست دوستی ما بسوی دیگر تشکلهای همگرا بلند بوده و امید است " هما " بتواند در راه آزادی ایران گام های بسزایی بردارد.

 8