Hits: 1059
Logo without text
 

حمایت از بیانیه سه تن از فعالان سیاسی و دموکراسی خواه درون مرز

اخیرا بیانیه ایی توسط سه تن از مبارزان و آزادیخواهان درون مرز به نامهای حجت اله رافعی، بهفرلاله زاری و رضوانه خان بیگی صادر و از امضاکننده گان بیانیه معروف ١٤ تن، درخواست نموده اند با توجه به خواست اکثریت جامعه، شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی و رهبر انحلال طلبی رژیم اسلامی در ایران در دوره گذار تا تشکیل دولت موقت معرفی کنند، تا شائبه هرگونه سواستفاده از جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران از میان رفته و هم مردم و هم رهبران و اعضای جریانات سیاسی بتوانند با اتکا به این حلقه مفقوده برای آغاز حرکت عظیم مردمی امیدوار بوده و با اعتماد قدمهای بعدی را بردارند.

کنگره رهایی ایران ضمن پشتیبانی از این قبیل حرکتهای ملی که از سوی آزادیخواهان درون مرز با هدف استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار در ایران پس از فروپاشی کنترل شده جمهوری اسلامی صورت می گیرد، از همه هم میهنان آزادیخواه و سازمانهای سیاسی و مدنی همسو درخواست می نماید که با حمایت از تلاش فعالان و مبارزان مدنی درون مرز هرچه سریعتر ایران را از ویرانی، نابودی و تباهی ۴٠ ساله حاکمان اشغالگر ایران رهائی بخشیم.                                      

۹ اوت ٢٠١۹ / ١۹ امرداد ٢٠١۹

کنگره رهائی ایران و سازمانهای همسو:

  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
  • سامانه پادشاهی خواهان ایران
  • سامانه دموکراتیک پادشاهی پارلمانی
  • نهاد مردمی

Logos for letterhead