آیا ترامپ منجی ما ایرانیان است؟

by مسعود نجاتی
Hits: 1295

آیا ترامپ منجی ما ایرانیان است؟

هر موجودی, از عناصر گرفته تا موجودات پیچیده ای چون جانداران, دارای ویژگی حفظ و تداوم موجودیت "خود" است. این ویژگی در موجودی مانند انسان, به دلیل تغییرات ژنتیکی, دارا بودن "عقلِ" کارآمد تر و پیش بینی کردن آینده, از پتانسیلِ بیشتری برخوردار می باشد. ولی شوربختانه از ابتدای تاریخ بشری, انسان به دلیل باورمندی به تصورات ذهنیِ نا همگون با واقعیت های هستی, نتوانسته از وجود عقل و دانش خود برای آینده ای بهتر سود جوید. نا توانی او از آنجا سرچشمه می گیرد که برای پاسخِ به پرسش هایش تنها متکی به تصوراتِ ذهنی و بدون مراجعه به واقعیت های برون ذهنی بوده است. شور بختانه این روند امروزه در جوامع عقب مانده ادامه دارد. وجود مردمانی که با تبعیتِ بی چون و چرا از تصورات بی پایه و اساس ذهنی خود, موجب فراهم آمدن زمینه های رشد حکومت های دیکتاتوری از نوع دینی هستند.

شرایط اسفناکِ موجود در میهن ما ریشه در همان جهان بینی و فرهنگی دارد که از ما مردمانی بی اراده و چشم براه "منجی" ساخته است . مردمانی که پتانسل خود را نادیده و منتظر کس و یا کسانی دیگر برای بیرون آوردنشان از منجلابی است خودساخته اند. گروهی از ناراضیان, در انتظار امام زمان, و گروهی دیگر از مخالفانِ حکومت دینی, در انتظار ترامپ و سیاستمداران دیگر کشورها در سرنگون کردنِ حکومتگرانی هستند که هر چهارسال با رای دادن به آنهاِ مهر تایید زده اند.

در صورت بکار گیری تجربه و عقل در تجزیه و تحلیل دانسته ها, میتوان دریافت که این خود ماییم که باید به فکر تغییر شرایط کنونی باشیم. انتظار داشتن از ترامپ بدور از عقلانیت و واقعیت گرایی است. طرفداری از مردم ایران از کم شدن شرحکومت دینی در سخنرانی های ترامپ, تنها تحریک ایرانیان در فشار آوردن به حکومت در راستای امتیاز گیری از رژیم است و نه منجی بودن برای مردمی که کوته نظر,خود خواه و بی تفاوت به میهن و منافع ملی شان هستند. 

در شوک هشتاد و هشت, مردم با شعار, "اوباما یا با اونا یا با ما" از دولت های دیگر خواستار حمایت از خود شدند ولی از آنجایی که برای دولتمندان امریکا,منافع دولت شان مهمتر بوده و هست,جواب مثبتی به دادخواهی مردمِ ایران داده نشد. اما امروزه با تغییر سیاست های امریکا در چگونگی حفظ منافع, فرصتی بی نظیر برای ما بوجود آمده که تا قبل از ماهیگیری ترامپ از آب گل آلودِ کنونی, ما هم بتوانیم با اراده خود از این شرایط بهره جویی کنیم. بهره جویی از این فرصت استثنایی امروز نشان از درس گرفتن از تجربه و چگونگی بکار گیری عقل, رشد اندیشه و تابع نبودن به فرهنگ رمه ایست که ریشۀ معضلات کنونی می باشد. 

ماییم که اصل شادی و کان غمیم/ سرمایۀ دادیم و نهاد ستمیم 

شرایط موجود در صورت وجود ائتلاف کنشگران وطن پرست بر مبنای مشترکاتشان, می تواند بهترین زمان برای بهره برداری بسود منافع ملی ما ایرانیان باشد. عدم بهره برداری از شرایط کنونی سبب سخت تر شدن رهایی از معضلات مان خواهد بود.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد/ دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

نمونه ای از اینکه ترامپ و سیاست های او تنها در راستای منافع کشور خود عمل میکنند را می توان در اخبار امروز بیست و هفتم ماه می بخوبی مشاهد کرد. چند ساعت پیش, رئیس جمهور, ترامپ در مصاحبه ای بیان داشت که, " ایران با همین رهبران کنونی می تواند کشور بزرگی باشد". این گفته به معنی این است که به باور ایشان, رژیم دینی و ایدئولوژیک غالب بر جان و مال و ناموس ما ایرانیان اصلاح پذیر است. البته این گفته خوش آیند رژیم و اکثریت مردم بی تفاوتی است که تنها به حفظ منافع کوتاه مدت خود می اندیشند. غافل از اینکه این گونه نگرش در دراز مدت, زیان های فراوانی برای ایشان و نسل های آینده وارد خواهد کرد. زیان هایی جون انحطاط کامل فرهنگ, از دست دادن همۀ آزادی های ابتدایی, و فروپاشی کاملِ اخلاق در سطح گستردۀ اجتماعی است که برون رفتن از آن زمانی بس طولانی تر را میطلبد.

آزموده را آزمودن خطاست. تنها راه سعادت ما ایرانیان, در بکار گیری تجربه و بی تفاوت نبودن به منافع دراز مدت خود است. منافعی که در منافع کشور و هموطنانش نهفته است.

خرد را عنان ساز و اندیشه را زین/ بر اسب زمان اندر این پهن میدان

بیست و هفتم می ماه ۲۰۱۹