بخشی ازمطالبات به حق زنان از ایران آزاد

by حسین رحیمی
Hits: 1211

پیش بسوی رهایی ایران

اگر میخواهیم چیزی را تغییر دهیم باید تغییر را از خودمان شروع کنیم.

بخشی ازمطالبات به حق زنان از ایران آزاد

یکی از مهمترین اقدامات بعد از رهایی ایران بازگرداندن حقوق واقعی بانوان به ایشان میباشد.

بدین خاطر در دو بخش به این موضوع میپردازیم:

ایران باستان

بانوان تاقبل از ورود اسلام به ایران از جایگاهی متناسب با شان و منزلت خود برخوردار بودند که در دوران تاریخی آن زمان معادل جوامع پیشرفته و روشن فکر کنونی بود. با ورود اسلام به ایران به مرور زمان جایگاه و ارزش واقعی بانوان در جامعه نادیده گرفته شد و تنها در برهه ای از زمان در حکومت پهلوی تلاش واقعی برای رساندن بانوان به حقوقشان در جامعه صورت پذیرفت که متاسفانه با انقلای سال 57 نه تنها روند برابری متوقف که سیل نزولی وحشتناکی در جامعه ایجاد شد و حتی ساده ترین مسئله که ورود به ورزشگاه ها برای دین رقابت های ورزشی نیز سلب گردید، موردی که در جامعه 60 سال پیش امری عادی بود.

ایرانیان همچون اعراب زن را ننگ نمی دانستند بلکه او را موجودی مقدس و پاک که لازمه حیات است دانسته و مقام او را ارج نهاده اند. 

از نشانه های عظمت و بزرگی کوروش تدوین اولین منشور حقوق بشراست که هم اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود این منشور مدرکی است برای اثبات عدالت جنسیتی ، به گونه ای که کوروش توجه خاصی به مقام و شخصیت زن داشته است.

در زمان کوروش زن حامله حق کار کردن نداشته و به دستور وی برای زنان حامله جیره و حقوق ماهیانه تا هنگام تولد نوزاد در نظر گرفته شده بود.

زنان در طول تاریخ ایران دارای جایگاه و ارزش بوده اند تا آنجا که در کتاب مقدس زرتشتیان (اوستا) هیچ مردی از لحاظ اخلاقی و مذهبی بر زنان ارجحیت ندارد و شعار اصلی زرتشتیان یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک برای مردان و زنان توصیه شده است . خصایل زن خوب ، پارسا و با عفت شعار اصلی زرتشتیان بوده است.

 زن در ایران قبل از اسلام نیز در دوره ساسانی جایگاه بسیار بالایی داشته و به عنوان یکی از اعضاء مهم جامعه در مسایل مختلف شرکت می کرده است به گونه ای که گاه تصمیم گیریهای نهایی را انجام داده است .تا جایی که چند تن از پادشاهان ایرانی زن بودند که از جمله آنان “آذر میدخت"دختر خسرو پرویز را می توان نام برد.

بررسی جایگاه زن در ایران باستان و در دورهء هخامنشی که به نوعی دورهء آغاز شکل‌گیری سرزمین آریایی‌هاست، نشان‌دهندهء سطح والای فکری مردمان آن روزگار است. زن در ایران باستان به معنای واقعی در هر مکان و زمان به طور برابر در فعالیت‌های اجتماعی شریک مرد بوده و حتی در جهت قوانین دینی می‌توانست به درجه‌ای در مقام بالای مذهبی که لازمهء آن، فراگیری علوم دینی تا بالاترین مرحلهء آن بود، برسد.

زنان ایران باستان می توانستند در سرودن یسنا و برگزاری مراسم دینی حتی با مردان شرکت کنند یا خود به انجام اینگونه کارها بپرداند .می توانستند در اوقات معینی به پاسداری آتش مقدس بپردازند.

زنان در ایران باستان دارای آنچنان ارزش و شخصیتی بودند كه حتی در میان ادیان جایی باز كرده بودند و بزرگ و ستودنی قلمداد می شدند ، چنانچه در آیین زرتشت یك روز از سال به نام روز زن نامگذاری شده است.

مردم ایران روز پنجم اسپندارمد "اسفند " را جشن می گرفتند و به آن عید زن می گفتند ، در این روز مرسوم بود كه مردان باید برای زنانشان هدیه هایی ارزنده تهیه کرده و به آنان تقدیم کنند كه این مراسم در ایران باستان "مزدگیران" نام داشت و تقدیر و تشكری از زحمات زن محسوب می شد.

رفتار مردان نسبت به زنان در ایران باستان همیشه با نزاکت بود . زن چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی از آزادی کامل برخوردار بود

در ایران باستان زنان همچون مردان می توانستند فنون نظامی را یاد بگیرند و حتی فرماندهی سپاهیان را بر عهده بگیرند.بانو آرتمیس که فرمانده سپاهیان ایران در برابر یونانیان بود ,گردآفرید که مرزدار ایران بود و در برابر سهراب صف آرایی کرد .

زیبایی تمدن ایران و فرهنگ انسانی اش در اینجا بیشتر آشکار می شود که زن ایرانی دارای شخصیت حقوقی و برابر با مردان بوده و می توانسته به شغل وکالت دادگستری بپردازد و حتی بر مسند قضاوت بنیشیند .

پیشینه تاریخی در جهان

در طول تاریخ زنان همیشه بعنوان جنس دوم دیده شده اند.

شکار، جنگ و دفاع از خود، از مهمترین مشغله‌های زندگی انسان اولیه بوده است. این موارد همگی نیازمند قوای جسمانی است که  به طور طبیعی در جنس نر بیشتر از جنس ماده وجود داشته است. لذا از همان ابتدا، مردان بر زنان برتری یافتند و از زنان تنها جهت بقای نسل استفاده میشده است. در هزاره‌های بعدی اگرچه معدود زنانی موفق به حضور در رده‌های بالاتر اجتماع همچون دربار شاهان یا سپاه میشدند اما از آنجایی که جنگها همچنان بخش مهمی از زندگی بشر را تا مدتی پیش تشکیل داده و مردان اکثریت قاطع جنگجویان را تشکیل میداده‌اند، لذا نقش برتر مردان در اجتماع همچنان حفظ شد.

نقش ادیان

جایگزین شدن تفکر و اندیشه و در نتیجه تولید به جای جنگ و شکار، به طور طبیعی موجبات افزایش حضور زنان در اجتماع را فراهم آورد. با این وجود پیدایش ادیان، حضور زنان در جوامع را محدود کرد و ستمهای زیادی بواسطه تفکرات دینی بر زنان رفت. اگر نگاهی دقیق به ادیان صورت بگیرد دریافته میشود که اکثر ادیان به زنان به چشم شهروندان درجه دوم نگاه کرده و میکنند. دلیل اصلی این موضوع این است که ادیان توسط مردان ایجاد شده‌اند. تقریبا تمامی پیامبران مرد هست. حتی خود خدا هم مرد است! لذا جای تعجب نیست که پیدایش ادیان و تفکر دینی منجر به استثمار هرچه بیشتر زنان گردید و نقشی غیر قابل انکار در فرو کاستن حقوق زن در جامعه و جایگاه اجتماعی او ایفا کرد.

اسلام و یهودیت نمونه‌های بارز ادیان زن ستیز میباشند. نصف بودن شهادت (در دادگاه)، حق دیه و یا ارث زنان در مقایسه با مردان در اسلام یکی از بارزترین این موارد است. در قرآن به صراحت مجوز برده داری، اسارت و تصاحب زنان شوهردار به عنوان غنیمت جنگی و امکان برقراری رابطه جنسی با کنیز بدون اینکه نیازی به رضایت او وجود داشته باشد، صادر شده است (سوره نساء). مردان میتوانند با زنان بیشماری همخوابگی کنند، در حالیکه اگر زنی این کار را انجام دهد شلاق خورده و یا سنگسار میشود. در کتابهای آسمانی اکثر جملات خطاب به مردان نوشته شده است. حتی در توصیف بهشت و پاداش مومنان در قرآن به مواردی اشاره شده است (مثلا حوریان باکره) که قاعدتا مطلوب مردان است و نه زنان!

سوال: علت چیست؟ چگونه است که اگر زنی به شوهرش خیانت کند سنگسار میشود اما اگر مردی به زنش خیانت کند، تنها شلاق میخورد؟ چگونه است که در اسلام زنان همواره تحت قیومیت مردان هستند؛ پیش از ازدواج تحت قیومیت پدر یا برادر و پس از ازدواج تحت قیومیت شوهر یا پسر؟!

واضح است، چونکه پیامبر اسلام یا پیامبر یهود یا پیامبران دیگر همگی مرد هستند. لذا بدیهی است که قوانینی وضع کنند که به نفع خودشان باشند، به مواردی امر کنند که خودشان مایل به انجام آن باشند! مواردی همچون غیرت، ناموس، صیغه، مهریه، نامحرم و حجاب مفاهیمی مذهبی و نشات گرفته از تفکرات دینی هستند  که همگی مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اسارت و استثمار جنس زن به کار برده میشوند. جای تعجبی نیست که امروزه بزرگترین کشورهای ناقض حقوق زنان کشورهای مسلمان هستند! هنوز در برخی از کشورهای مسلمان زنان حق رای ندارند! در تاریخ کشور ما عمده افراد مخالف تحصیل زنان و دختران، حضور زنان در اجتماع یا رای دادن آنها، آخوندها و افراد با تفکر مذهبی بوده‌اند. شیخ فضل الله نوری و سید حسن مدرس نمونه بارز این گونه افراد بوده‌اند. آنها به خوبی میدانستند که با به مدرسه رفتن زنان و دختران و افزایش سطح آگاهی آنها، دیگر قادر نخواهند بود با آنها همچون بردگانی تحت قیومیت رفتار کرده و به استثمار و تجاوز به حقوق آنها ادامه دهند.

در تاریخ معاصر مبارزات بسیاری جهت احقاق حقوق بانوان صورت گرفته است که به مواردی اشاره میکنیم

در قرن هجدهم زنان برای سوادآموزی مبارزه می‌کردند… 

کلیساها و مساجد و ادیان الهی در طول تاریخ بزرگ‌ترین دشمن و مانع تحصیلات و اشتغال زنان بودند… 

در قرن نوزدهم کسب حق رأی و برابری با مردان، مهم‌ترین خواست زنان مبارز و آزادیخواه و فمینیست بود… مارکسیسم در سطح تئوریک و مارکسیست‌ها در میدان‌های مبارزه عملی برای کسب حق رأی زنان و محو هر نوع استثمار و سرکوب زنان و طبقات تحت ستم، امواج مبارزات سیاسی و اجتماعی زنان را به اوج‌های ناشناخته‌ای ارتقاء دادند… قابل‌توجه است که آلکساندارا کولونتای اولین زنی در تاریخ بشریت است که در سال 1917 بعد از انقلاب سوسیالیستی اکتبر، در دولت لنین وزیر شد!…

یادمان نرود در کشور سوئیس که ثروتمندترین و زیباترین بوتیک کشورهای سرمایه‌داری است، زنان در سال 1971 حق رأی کسب کردند!… زنان در فرانسه در سال 1944، سوئد 1921 و در ایالات‌متحده در سال 1920 حق رای را کسب کردند!… در کشورهای نفت‌خیز عربی خاورمیانه و مرکز اسلام و بهترین دوستان امریکا و اروپا تا پایان قرن بیستم زنان از حق رای محروم بودند! بعد از قرن بیست و یکم زنان در این کشورها حق رای را به دست آوردند! بجز عربستان سعودی که مرکز اسلام و قبله مسلمانان است، هنوز هم زنان حق رای را کسب نکرده اند تا چه رسد به آزادی و برابری اجتماعی و سیاسی واقعی!… 

در قرن بیستم بویژه بعد از جنگ دوم جهانی زنان خواهان برابری واقعی با مردان در کلیه میدانهای علمی و تخصصی و شغلی و اجتماعی بودند… در سه دهه پایانی قرن بیستم به میمنت دولتهای رفاه و رقابت با کشورهای سوسیالیستی زنان تا حدودی این گونه آزادی و حقوق برابر را در کشورهای اروپایی به دست آوردند! … اریک هابساوم معتقد است: یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موفقیت‌های زنان در دهه‌های پایان قرن بیستم، کسب حق کنترل زادوولد و بر بدن خود بود… 

زنان آزادی کنترل زادوولد و بر بدن خود را در مبارزه مستقیم علیه مذاهب اسلام و مسیحیت و یهودیت کسب کردند… 

سرعت تحولات اجتماعی و مبارزات زنان برای نابودی هرگونه تبعیض و برابری با مردان در نیم قرن اخیر بیشتر از تمام مبارزات تاریخی از دوران برده‌داری تاکنون بود!… 

در قرن بیست و یکم به‌احتمال قوی زنان به برابری واقعی با مردان خواهند رسید. با توجه به سرعت رشد علم و تکنولوژی و پیامدهای آن در تحولات اجتماعی، می‌توان امیدوار بود که بقایای قوانین و خرافات خردستیز مذهبی که طبق آیات الهی، زنان را مورد تبعیض منفی قرار می‌دهند به‌طور کامل از زندگی اجتماعی محو شود! 

دراینجا بد نیست اشاره ای داشته باشم به برخی باورهای غلط درباره زنان

همه ی زن ها عاشق بچه هستند

باور رایج این است که زنان ها به خاطر غریزه ی مادرانه ای که در وجودشان نهفته است، بیشتر از مردها بچه ها را دوست دارند و برایشان فرقی ندارد بچه ی خودشان باشد یا بچه ی دیگران. با این حال، دانشمندان امریکایی تصمیم گرفتند میزان شکایات مشتریان رستوران ها از رفتارها و سر و صدای بچه ها در محیط رستوران ها را بررسی کنند. نتیجه آن بود که به ازای هر ۹ زن، تنها یک مرد از سر و صدا و گریه های بچه ها شکایت داشت. این مسأله را اینطور می توان توضیح داد که زن ها در مجموع توجه بیشتری به بچه ها و رفتارهای آن ها دارند.

علاوه بر این، دانشمندان امریکایی پی برده اند پدران بیشتر از مادران با نوزادان خود صحبت می کنند. همچنین مردها می توانند معنای گریه ی نوزادان را کاملا متوجه شوند و تشخیص دهند که علت گریه ی نوزاد گرسنگی، خستگی یا کمبود توجه و غیره است.

 زن ها هوش کمتری دارند

دانشمندان معتقدند هوش زن ها عمدتا در سطح متوسط قرار دارد، یعنی توانایی های ذهنی آن ها به ندرت خیلی پایین یا خیلی بالا است. چند سال قبل، دانشمندان امریکایی دست به تحقیقی بر روی دانشجویان دانشگاه های امریکا زدند. نتیجه ی تست ها نشان داد به طور میانگین، نمرات دخترها در این تست ها پراکندگی کمتری داشت، در حالی که پسرها هم در بالا و هم در پایین سطح متوسط قرار داشتند. یعنی جمعیت افراد کم هوش در میان مردان بیشتر و شاخص میانگین هوش در میان زنان بالاتر است.

 زن ها کمتر تحمل دردهای جسمانی را دارند

روانشناسان ایتالیایی معتقدند با وجود آنکه هورمون مردانه ی تستوسترون در بدن مردان مانند نوعی مسکن طبیعی به آن ها کمک می کند درد را تحمل کنند، زن ها توانایی بیشتری در تحمل درد دارند. زنان در بدن خود هورمون تستوسترون کمتری دارند اما درد را بهتر تحمل می کند. سیستم ایمنی مردان در مجموع ضعیف تر است چون تستوسترون خیلی زیادی در خون آن ها وجود دارد. علاوه بر این، مردان در مواجهه با خون ۱۰ برابر بیشتر از زنان از هوش می روند. چون زن ها به دلیل ویژگی های طبیعی بدن شان مکرراٌ با خون مواجه می شوند و این مسأله از نظر آن ها چیز عجیب و ترسناکی نیست.

 زن ها خوب کار نمی کنند

باور عمومی این است که مردها بهتر کار می کنند و به همین دلیل درآمد بیشتری دارند. به علاوه، تحقیقات دانشمندان امریکایی نشان داده است زنان در رابطه با استخدام هم با تبعیض جنسیتی مواجه هستند. این دانشمندان چند رزومه ی کاری به دانشگاه های مختلف امریکا فرستادند. رزومه ها از همه نظر یکسان بودند، اما تعدادی از آن ها به نام یک مرد و تعدادی دیگر به نام یک زن بود. نتیجه آن بود که رزومه هایی که به نام مردان بودند پیشنهادهای کاری بیشتری دریافت کردند و حقوق پیشنهادی برای آن ها مبلغ بالاتری بود.

با این حال، سال ها است که اثبات شده در عمده ی شغل های غیر فیزیکی، مردان و زنان هر دو توانایی یکسانی دارند.

زن ها ترسوترند

تحقیقات دانشمندان آلمانی نشان می دهد زن ها مخاطرات یک موقعیت را کمتر تشخیص می دهند و راحت تر می توانند بدون فکر دست به کارهای خطرناک بزنند. در عین حال، زن ها حتی زمانی که به ترس خود پی می ببرند، آمادگی بیشتری برای غلبه به آن دارند.

زن ها چیزهای پر زرق و برق را دوست دارند

فکر می کنید اگر زنی با یک لباس چین دار، سر قرار عاشقانه اش برود، یعنی از چین لباس خوشش می آید؟ احتمالا جواب تان مثبت است. اما اگر اینطور باشد، آیا می توان گفت که ماهیگیر به این دلیل برای صید ماهی از کرم استفاده می کند که خودش دوست دارد آن کرم را بخورد؟ به همین خاطر می توانیم نتیجه بگیریم که در وهله ی اول این مردان هستند که  زیورآلات و لباس های پر زرق و برق زنانه را دوست دارند. در حالی که بیشتر زن ها در خانه لباس هایی راحت و معمولی به تن می کنند.

 جمعیت زن ها بیشتر است

به طور متوسط، به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۷ پسر متولد می شود. البته این آمار بدون در نظر گرفتن کشورهایی مثل چین و هند است که این عدم توازن در آن ها به طور ساختگی ایجاد می شود. به گفته ی دانشمندان، در ۵۰ سال گذشته جمعیت زنان با کاهش رو به رو شده و این مسأله تقریبا در همه ی کشورها وجود دارد. حتی در کشورهایی که جمعیت زن ها بیشتر است، تنها توضیحی که برای آن وجود دارد این است که نرخ مرگ و میر مردان در این کشورها بالاتر از زنان است.

 زنان ضعیف ترند و نمی توانند خود را به خوبی با زندگی وفق دهند

باور رایج این است که مردان در مقایسه با زنان پرخاشگری آشکار بیشتری دارند، اما دانشمندان پی برده اند که این مسأله درست نیست. به علاوه، زن ها بهتر می توانند خود را با زندگی وفق دهند و هر نوع مشکلی را تحمل کنند. به اعتقاد دانشمندان، علت این مسأله به کروموزوم XX در دی‎ان‎ای زن ها بر می گردد. این ویژگی، زن ها را در برابر بسیاری از بیماری های ژنتیکی مثل دیستروفی ماهیچه ای و هموفیلی مقاوم کرده است. گرچه بدن زنان ۲۴ درصد کمتر از بدن مردان توده ی عضلانی دارد، اما زن ها بهتر می توانند بسیاری از موقعیت های دشوار مثل گرسنگی طولانی مدت، تشنگی یا تغییرات دمایی شدید را تحمل کنند. علاوه بر این، زنان بهتر می توانند در برابر عفونت ها مقاومت کنند.

زن ها به طور متوسط بیشتر عمر می کنند

حقیقت آن است که این زن ها نیستند که بیشتر عمر می کنند، بلکه مردان هستند که زودتر از دنیا می روند. ریسک بروز نقص در سیستم قلبی عروقی بدن در مردان ۳۶ تا ۵۰ ساله بیشتر است. در عین حال، زنان در همین بازه ی سنی از چنین مشکلاتی در امان هستند چون هورمون زنانه ی استروژن در بدن آن ها از رگ های آن ها محافظت می کند. بعد از ۵۰ سالگی، احتمال برخورداری از یک زندگی طولانی و شاد در میان مردان و زنان به یک اندازه است.

 زن ها بیشتر شیرینی و مردها بیشتر گوشت دوست دارند

باور رایج این است که مردها به پروتئین حیوانی نیاز دارند، در حالی که زن ها بیشتر مواد غذایی سبک و ترجیحاً شیرین را دوست دارند. اما حقیقت آن است که مردان آنقدرها به پروتئین حیوانی نیاز ندارند و می توانند پروتئین گیاهی را جایگزین آن کنند. اما بدن زنان به گوشت نیاز دارد تا سیستم تناسلی آن ها عملکرد درستی داشته باشد و ریسک به دنیا آوردن فرزندان بیمار کاهش پیدا کند. این روزها، متخصصان تغذیه برای زنان گیاهخوار رژیم های غذایی مکمل و همینطور مکمل های ویتامین تجویز می کنند تا کمبودهای رژیم غذایی گیاهخواری تا حدودی برطرف شود و مشکلی برای فرزندان آینده ی این زنان به وجود نیاید.

 زن ها تمیزترند

علم این باور رایج را هم رد کرده است. دانشمندان امریکایی با بررسی تلفن ها، کامپیوترها، کیبوردها، جعبه ها و کیف های گروهی از کارمندان زن و مرد پی بردند در وسایل کارکنان زن ۴ برابر بیشتر از وسایل کارکنان مرد باکتری انباشته شده بود. به گفته ی دانشمندان، علت این مسأله آن است که زن ها اغلب از مواد آرایشی مختلفی استفاده می کنند که محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها به وجود می آورند.

 زن ها از مارها و عنکبوت ها بیشتر می ترسند

مردان ۳ برابر بیشتر از زنان دچار عنکبوت هراسی هستند. از طرفی، از گذشته این اعتقاد وجود داشته که مار مانند گربه، حیوان درون زن ها است. تصویر مارهای درون موها و دور گردن زن ها به سمبلی از مادرسالارها، جادوگرها و کاهنه های فرقه ها تبدیل شده است. مارها به بو بسیار حساس هستند و به همین دلیل زن ها را راحت تر از مردان تشخیص می دهند و در برخورد با آن ها آرام تر هستند. بوی مردان اغلب، مارها را تهاجمی می کند. علاوه بر این، طبق آمارها، مردان ۱۰ برابر بیشتر از زن ها مورد حمله ی مارها قرار می گیرند.

بخشی از حقوق بانوان که میبایستی اصلاح شود:

  • حق تحصیل
  •  حقوق اجتماعی برابرمانند اشتغال بر اساس شایستگی نه نگاه جنسیتی
  • حق برابر جهت احراز مشاغل مهم کشوری مانند ریاست کشور، مجلس ، ارتش و .....
  •   برابری در مقابل قانون نه اینکه زن نصف مرد دیده بشود
  •  عدم نیاز به کسب اجازه جهت حقوق خود مانند پوشش، مسافرت، کارو.... حق طلاق وحضانت کودکان
  •  حق به سرپرستی گرفتن کودک بدون ازدواج و یا بچه دار شدن بدون ازدواج مثلا بارداری مصنوعی برای کسانی که نمیخواهند ازدواج کنند ولی دوست دارند بچه داشته باشند.(Single mom)
  • برابری در تقسیم ارث و سهم برابردر زندگی و توانایی ثبت اموال قبل از ازدواج و به شراکت نگذاشتن با همسر
  • تعلیم جهت نگاه برابر به جامعه در قبال فرزندان مثلا اگر پسری آزاد هست که رابطه جنسی داشته باشد و یا دیر به خانه بیاید و یا با دوستان به مسافرت برود و ..... دختر خانواده نیز از حقوق برابر برخوردار باشد و درگیر تعصبات کور اجتماعی و مذهبی قرار نگیرد و تحت حمایت قانون باشد تا تهدید به قتل های ناموسی نشود.

 

دکتر حسین رحیمی

بیت و پنجم آگوست 2019