تحریم خرید بنزین

Hits: 1048

homa 400px

بیانیه در باره تحریم خرید بنزین

ملت مبارز و مقاوم ایران.

تحریم های شدید و هدفمند حکومت جمهوری اسلامی و سردمداران آن از سوی آمریکا موجب استیصال حکومت اشغالگر گردیده و با جلوگیری از صادرات نفت آنان، ضربه ای جبران ناپذیر را بر پیکره کل نظام وارد ساخته است. در چنین شرایطی حکومت چاره ای نمی بیند تا برای جبران کسری بودجه و پرکردن شکم مدیران بی کفایت و دزد خود که با دریافت حقوق های نجومی همچون زالو بر روی اموال این ملت افتاده اند، با قطع درآمد نفتی، اکنون دستهای کثیف خود را در جیب ملت کرده تا به زندگی اشرافی و زالو صفتانه خود ادامه دهند.

ملت مقاوم و شجاع ایران، رژیم پوسیده جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و صبح رهایی و سربلندی و رفاه نزدیک است. استقامت یکپارچه شما با تحریم خرید بنزین و حضور در میادین اصلی شهرها می تواند به سرنگونی این زالو صفتان شتاب بخشد.

14 نوامبر 2019                         

همگرائی ملی ایرانیان (هما)

 

 

 

ایران پاد – سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست – سامانه پادشاهی خواهان ایران – حزب سکولار دمکرات ایران

کنگره رهایی ایران – ملی گرایان مردم گرا – نمهاد مردمی – همبستگی ملی ایرانیان اتریش

8