محدودیت برای شاهزاده

Hits: 1433

طرح هنری پرشت چیست؟
در زمان ریاست جمهوری کارتر در دوم اوت 1979(11 امرداد2538) نامه ای محرمانه که بالای آن گذاره فقط چشم ها نوشته شده بود به وسیله رییس دفتر امور ایران بنام هنری پرشت نگاشته شد که موضع ایالات متحده را نسبت به ممنوعیت کنش های سیاسی و مبارزاتی خاندان ایرانساز پهلوی را پس از روی کار آمدن رژیم دست نشانده جمهوری اسلامی آشکار کرد! در این نامه که درون مایه تهدید آمیزی داشت از خانواده شاه ایران و جانشینش شاهزاده رضا پهلوی خواسته شده از هر گونه ادعا برای باز گرداندن پادشاهی به ایران خود داری کرده و همچنین تاکید شده ایالات متحده هیچگونه فعالیت های ضد انقلابی (ضد همان شورش57 که با دسیسه آمریکا و همدستان غربی اش و شوروی به ایران تحمیل شد) را بر نمی تابد!

photo 2019 12 28 14 29 47 600x583
طرح هنری پرشت
فقط چشم ها
متن پیام نامه بدین شرح است:”اگر شاه ادعای خانوادگی خود رادر مورد تاج و تخت پس بگیرد در تشریح موضع ما به ایرانیها کمک بزرگی کرده است بعید است که او این کار را بپذیرد لیکن میتوان در خفا و با توسل به واسطه های مورد اعتماد این نظریه را با وی در میان گذاشت تا اگر شاه نپذیرفت بداند که نباید آمریکا را برای تغییر روش خود سرزنش کند.اگر شاه ادعای خانوادگی خود را پس نگرفت ما باید طرز فکر خود را صریحا با ایرانیان در میان بگذاریم و باید علنا اعلام داریم که روند قانون اساسی ایران ادعای خانوادگی شاه را مردود شمرده است و در اختفا به شاه و دوستانش تفهیم کنیم که اقدامات ضد انقلابی مخالف با قانون آمریکا را وسیاست های موسوم در مورد فعالیت های سیاسی اشخاص دارای روادید موقت را تحمل نخواهیم کرد”(پایان سند)

photo 2019 12 11 02 14 53 768x987

 

photo 2019 12 11 02 14 52 768x953

 

photo 2019 12 11 02 14 51 600x835

 

 

طرح هنری پرشت

چگونگی آشکار شدن سند!
این نامه محرمانه از میان اسناد سفارت آمریکا در تهران پس از بحران گرونگاگیری توسط اوباشگران پیرو خط امامشان منتشر شد و اکنون نیزدر کتاب اسناد سفارت آمریکا جلد 1 تا 6 رویه هشتم آن موجود است + فرتور اسناد.همچنین شادروان عبدالرحمان امیر فیض از حقوقدانان برجسته زمان پهلوی دوم و سردبیر نشریه سنگر،در سال 2570 برابر با 2011 میلادی جستاری بنام “تز سلطنت در گروگان” را نوشت که در آن به واکاوی چرایی و چگونگی فشار بر خاندان پهلوی در راه مبارزه با جمهوری اسلامی در ایران میپردازد و اصل آن در وبلاگ1400 یرز موجود است.

هنری پرشت

2019 12 28 143905 600x659


اندر باب مصائب و مشکلات رضا شاه دوم و خانواده ایشان!
در درازنای بیش از چهار دهه کشتار و تجاوز و غارتگری ملایان و مزدوران سپاهی شان که همراه بود با پشتیبانی آشکار و پنهان روسیه و چین و البته دموکرات های آمریکا و اتحادیه اروپا درچارچوب ماجرای های کنفرانس گوالوپ، ایران کنترا، مذاکرات پنهانی با اسراییل در زمان جنگ، تاسیس نایاک، راکد ساختن پرونده های قتل های زنجیره ایی در خارج از کشور، برجام و…که جملگی چیزی نبود جز چشم بستن بر سرکوب همه جانبه مردم به وسیله حکومت توسط غربی های مدعی حقوق بشربا این روی همواره با مانع تراشی های بسیار اسفبار در راه براندازی جهوری اسلامی برای مخالفان آن روبه رو بوده ایم ودر این میان فشاربر هوداران پادشاهی چه در درون و چه در بیرون سد چندان بوده و در بالاتر از همه رضا شاه دوم هدف بیشترین تخریب ها و تهمت ها بوده و هستند و از سوی دیگر غربی ها با بها دادن به مهره های سوخته حکومتی بنام فعال حقوق بشر، فعال حقوق حیوانات، زندانی به اصطلاح سیاسی، برنامه ساز، خبرنگار رسانه های غربی و… از همه خنده دار تر راه انداختن بازی اصلاحات و اصولگرایی در درون کشور عملا راه را بر مبارزات ملی و مردمی ایران که در ده سال گذشته شدت آنرا گواه بودایم بسته اند همچنین کششمندی ستایش آمیز مردم به فرهنگ ایرانشهری و نهاد پادشاهی و مشروطه خواهی از رستاخیزپاسارگاد2575 به این سو را به چشم و گوش و با جان خود دریافته ایم که خط بطلانی بود بر پروپاگاندای سیاسی گلوبالیست ها وحاکمان اسلامگرای دست نشانده شان در درون کشور!

نقش رضا شاه دوم در همه این سال ها
همانگونه که دیدیم با وجود این طرح رضاشاه دوم مراسم سوگند خود را اجرا کردند و پیش از آن شهبانو فرح پهلوی پافشاری بر عهده گرفتن جایگاه پادشاهی توسط فرزندانش داشتند اما رفته رفته هرچه از عمر ننگین این رژیم اشغالگر میگذشت فشارها بر رضا شاه دوم بیشتر شد و همانگونه که در سند اشاره رفت دولت آمریکا با توسل به واسطه های مورد اعتماد خود در غالب رییس دفتر و هپیمان، کارشکنانی چون ........ با دگرگون کردن پهلوی سوم به شاهزاده، شهروند و کسی که تمایلی به پادشاهی ندارد او را کم بنیه به همگان شناساندند تا نهایت جلوی مبارزات ایشان گرفته شود، در حالی که واقعیت جز این بوده و هست (برای آگاهی بیشتر تز سلطنت گروگان به ههمراه پیوست های آن بنام”پشت جبه پادشاهی گروگان” توسط استاد امیرفیض نوشته شده و در 15 سری است بنگرید) گفتنی است ناکسانی چون اعضای شورای ناملی مانند نازیلا گلستان، پیرزاده، نوری اعلا، نوری زاده، سازگارا، شیرین عبادی، معصومه قمی، امیرحمیدهمایون و امیرحسین اعتمادی و سلمان سیما و… در غالب بسیاری از فیک نیوزها مانند آمد نیوز و آوا تودی ماموران اجرای همین طرح استعماری هستند که رضا شاه دوم شوند وجود همان محدودیت ها ناچار به مدارای بیش از اندازه با آنان هستند و همچنین نتوانستد آن گونه که بایسته است با هواخواهان راستین پادشاهی در درون بیرون مرزهای ایران پیوندی برقرار سازند.

20 600x742


شاهزاده رضا پهلوی

نقاشی رنگ روغن از شاهزاده رضا پهلوی

نکته شگفت آور آن که پادشاه مان با وجود همه این تهدید ها و البته نداشتن شهروندی رسمی آمریکا و از همه بالاتر از دست دادن عزیزانش چون پدرش شاهنشاه آریامهر، برادرش شاپور علیرضا، خواهرش شاهدخت لیلا و پسر عمه اش والاگهر شهریار شفیق و دیدن همه سرگردانی ها در مردم با از یادشان غافل نشدند و هرکجا که بانگ آزادی در ایران برمیخواست ایشان سینه سپر کرده و با توجه به همان محدودیت ها باز صدای ایرانیان ستم دیده دربند را به گوش جهانیان رسانده و میرساند.

چه باید کرد؟
همانگونه استاد امیرفیض در جستارش به بررسی واین طرح و اساسا سربه نیست کردن مبارزات علیه رژیم میردازد به مساله گسستن پیوند میان شاه و ملت نمارش میکند و بیان میدارد که غربی ها به خوبی از پیوند میان شاه و مردم آگاه بودند پس دریافتند پادشاهی به این شکل حتی در بیرون از مرزهای ایران هم نباید ادامه پیدا کند تا این پیوند تاریخی از هم بگسلد و مردم همچنان اسیر رژیم و خرافات آن و مخالف نمایان مصدقی، مجاهد و فدرالیست و جمهوری خواه و… باشند.
آری امروز خویشکاری ماست تا با آگاهی از این طرح استعماری و صد در صد ضد حقوق بشری که توسط جریان گلوبالیست تحمیل شده آگاه شویم تا:


1-از داوری های بی مورد درباره پهلوی سوم و وارد کردن اتهامات ناجوانمردانه به ایشان خودداری کنیم

2-با فهمیدن مشکلات پیش روی ایشان در این چهل سال بیشتر قدردان ایشان شویم و دریابیم که اگر ایشان سخنی زاویه دار در راستای پدافند از فرهنگ و میهن گفته این دیگاه شخصی ایشان نبوده بلکه برای دور کردن خطرات از خود و اصل مبارزه بوده است و نه اتحاد با ناکسان

3 از دولت کنونی آمریکا که تفاوت معناداری با دولت های غیرهم حزبی و هم حزبی خود داشته ودارد بخواهیم تا این طرح استعماری را لغو کند تا بتواند نقش مهمی را درآرامش خاورمیانه و جهان به دور از حضور نظامی خود و لشکرکشی هایش در سال های پیش داشته باشد

4- ودر پایان با لغو این طرح بزرگترین مانع برای مبارزات میهنی از میان برداشته خواهد شد و برای نخستین بار در این چهل سال مبارزات میهنی دارای ساختاری مشخص با یک رهبری مشخص خواهد و پیوند میان شاه و ملت زنده خواهدشد همچنین زمینه برای بازگشت مشروطیت توسط مردم و نظامیان میهن پرست و نخبه گا ن ایرانگرچه در بیرون وچه در درون کشورکه خون ها داد تا ایران بماند خواهیم بود.

ستایید دوگوهر اوستای پاک
یکی فر ایران دگر فرشاه