پیوستن به سامانه

با پیوستن به سامانه پادشاهی خواهان ایران ، به صفوف مبارزان راه وطن پیوسته و در آزادی کشورمان سهیم باشیم. بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور و ملت ایران، خیانتی بزرگ و شراکت در هرآنچه که بر سر کشور و ملت ایران میرود.

4057

فرم درخواست عضویت

برای پیوستن به سامانه پادشاهی خواهان ایران، فرم زیر را تکمیل و ارسال دارید

چنانچه ساکن خارج از ایران هستید، نوع اقامت خود را مشخص کنید

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ، ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ بنیادنامه و منشور سامانه پادشاهی پارلمانی، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ سامانه ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ.  می پذیرم که نادرستی آنچه در بالا نوشته ام به پایان هموندی من در سامانه پادشاهی پارلمانی می انجامد. با امضای خود راستی داده های بالا ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ و تعهد می نمایم تا تغییر دگرگونی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ در بالا ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ دبیرخانه سامانه ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﺳﺎنید.

برای فرستادن فرم بر روی دکمه زیر کلیک نمایید